Refleksje brata Elia na Wielkanoc 2022, na czas wojny.

Chciałbym podzielić się krótką refleksją, mam nadzieję, że trafi ona do naszych serc. Pokój w każdym z nas. Pokój w każdej rodzinie. Pokój, który niesiemy w naszym sercu. Pokój, który mamy przekazywać dalej. Jesteśmy już blisko, jesteśmy u drzwi, aby przyjąć pokój.

Czym jest dla nas Pascha? Czy jest to święto? Czy podziękowanie? Czym jest dla nas Pascha?
Pascha to ofiarowanie Boga dla nas, dla człowieka. Bóg ofiarował się dla nas. Bóg ofiarował się całemu światu. 

Czy zrozumieliśmy czym jest Pascha?

Czy zrozumieliśmy czym jest Pascha?  Przecież nie chcemy wojny, nie chcemy tego wszystkiego, co ma dzisiaj miejsce. Ja pragnę pokoju, miłości, jedności, Bożej łaski każdego dnia. Nie chcę wojny, ale pokoju. Bóg przyszedł do nas, aby się za nas ofiarować. Umarł za nas, ale dzięki łasce Boga Ojca i Ducha Świętego Zmartwychwstał. To wszystko dla nas. Bóg dał nam prawdziwe świadectwo, pokazał nam to tak konkretnie. Nasze ciało nie pozostanie wiecznie na ziemi. Duszę zabierze Bóg. Nas to za bardzo nie obchodzi. Mamy wiele ważnych spraw do zrobienia. Nasze myśli są zajęte czym innym. 

Pomyślmy chwilę o Bożej łasce, o tym co Bóg dla nas uczynił. Dzisiaj niszczymy miasta, kraje. To grzech. To wielki grzech. Kiedy człowiek nie kocha samego siebie potrafi zniszczyć wszystko, co widzi. Niszczy to, co wokół niego. Co ma wtedy w sercu? Co myśli? Co mówi? Pomimo wszystko postanawia niszczyć. Ja nie chcę niszczenia, ja pragnę miłości. 

Jak ważny jest pokój.

Jak ważny jest pokój. Jak ważnym jest, aby w rodzinie jeden drugiemu potrafił powiedzieć: Chcę Twojego dobra. Jak to ważne, aby przed zachodem słońca zwrócić się do Boga słowami: Panie, dziękuję Ci. 

Żyjmy w pokoju. To jest właśnie Pascha. 

Nieraz przynosimy innym kwiaty…ot tak, z miłości. Powinniśmy to czynić prawdziwie. Często się zdarza, że zachowujemy się jak myśliwi. Potrzebujemy kogoś zestrzelić, a później żałujemy i mówimy, że zgrzeszyliśmy. 

Musimy być bardzo uważni. Miłość jest potężna, jest nieogarniona. Miłość jest niezmierna. 

Wszyscy błagamy o pokój szczególnie wtedy, kiedy widzimy wiadomości telewizyjne, które pokazują nam straszne sceny. Kiedy widzimy bezbronne, męczone dzieci, nie możemy powiedzieć nic innego jak tylko: Panie, spójrz na te dzieci, na tych biednych ludzi. Przecież oni są częścią całej ludzkiej rodziny, są częścią nas. 

Jeszcze raz proszę o to, co często powtarzam. Zapraszam Was do codziennej 10 minutowej modlitwy. To bardzo ważne, aby mieć na nią czas, aby ją odmawiać ze spokojem i w pokorze. Modlitwa jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest spotkanie z Bogiem, podczas którego mówimy: Niech się dzieje Twoja wola. Spróbujcie przez chwilę zastanowić się, co Pan Jezus mówił do swojego Ojca, kiedy sam się modlił. W jakich słowach zwracał się do swojego Ojca? Jak rozmawiali Ojciec z Synem? Kiedy Jezus modlił się w samotności przed swoją męką, Ojciec mówił Mu: Jutro wszystko się spełni, jutro będziesz tutaj ze mną. Nie bój się! Bądź odważny! Za chwilę wszystko się wypełni. Jezus powiedział do Ojca: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Potem powiedział : Niech się stanie Twoja wola. Czyń ze mną co chcesz, Oto jestem tutaj. I złożył siebie w ofierze za nas.

Wiecie, że Jezus był tez człowiekiem podobnym do nas. Ojciec dał Mu nagrodę. Jaka nagrodę? Syn stał się całkowicie posłuszny: Ojcze, oto jestem. Chce Wam wyraźnie powiedzieć, że mamy być dla siebie dobrzy, dopóki możemy stać na tej ziemi. Czyniąc dobro powinniśmy, spoglądając w górę, zwrócić się do Boga słowami: Boże pełen Miłosierdzia, jeśli dzisiaj ktoś mi wyświadczył zło, nic nie szkodzi. Ale proszę Cię, spójrz na nas, bądź blisko nas.

Chcę Wam powiedzieć z całego serca: Bądźcie silni i odważni w wierze. Miłość Boża nigdy nie dzieli, ale wszystkich łączy i jednoczy. Z całego serca życzę Wam wszystkim i Waszym Rodzinom, dobrej i świętej Wielkanocy. Tym z daleka i tym z bliska. Tym wszystkim, którzy cierpią, którzy doświadczają niepokoju i trudności.

Panie, weź nas w swoją opiekę, broń od wszelkiego zła, wysłuchaj modlitwy zbolałych serc. Bądź zawsze blisko nas.

Życzę świętej Wielkanocy nam wszystkim i tym, którzy nas słuchają i oglądają.
Pokój i Dobro Wam wszystkim.

Fra Elia