Działa za wiedzą swojego biskupa

Biskup Terni przyjął śluby zakonne brata Elii i przydzielił mu kapłana, o. Marco Belladellego. o. Marco, z ramienia Kościoła czuwa nad jego działalnością i wspiera działania Brata Elia.