Brat Elia – Spotkania w Polsce

Spotkanie z Bratem Elia w Polsce organizowane są przez parafie raz różne instytuty religijne i wydawnictwa. W miarę naszej wiedzy, będziemy aktualizować posiadane przez nas informacje i podawać je tutaj do Państwa wiadomości.

W sprawach organizacji spotkań można kontaktować się w Polsce z redakcją portalu i gazety Echo Maryi Królowej Pokoju (link tutaj).

Informacje na temat spotkań we włoskiej wspólnocie Apostoli di Dio znajdziesz tutaj.